دروغ سکه رایج کشور

سید مهدی شجاعی که مدت دو سال است به دلیل بیماری از عرصه فرهنگ کناره گرفته و سکوت اختیار کرده  در بررسی آثارش در شهر کتاب می گوید :

 ازنظر من‌ راه پیش‌ رو بسیار بیشتر از راه طی شده است و وقتی به افق پیش رو نگاه می‌کنیم انسان تصور می‌کند که چقدر باخته است.
آنچه امروز کام مرا تلخ می‌کند‌ وضعیت عمومی ‌فرهنگ ماست. امروز فاجعه‌ای در حوزه فرهنگ درحال اتفاق است که نباید مورد غفلت قرار بگیرد. به‌اعتقاد من‌ ما امروز در یک سراشیبی اضمحلال فرهنگی قرار گرفته‌ایم. 
آنچه امروز مرا نگران کرده سقوط فرهنگ عمومی ‌به معنای تمامی ‌سنن‌، ‌رسوم‌، آیین‌ها و اندیشه‌هاست که شاکله یک ملت را تشکیل می‌دهد. من نگران هستم این انحطاط به سمتی برود که سال‌های بعد از این دوره به‌عنوان دوره اضمحلال یا ابتذال فرهنگی یاد شود. 
نباید همه مشکلات را به گردن یک دشمن فرضی یا واقعی نسبت داد،  چنین دیدگاهی باعث شده ما لطمات زیادی بخوریم. متاسفانه امروز دروغ، سکه رایج کشور شده است و افراد با دروغ، رشد می‌کنند و کسی که سرمایه دروغ ندارد‌ دچار فقر می‌شود. وقتی که بعضی مقامات اجرایی دروغ می‌گویند طبیعی است که این اخلاق در جامعه هم تسری پیدا می‌کند. 
همه قواعد زندگی ایرانیان؛ ادب‌داری و مودب بودن بوده است، ومتاسفانه وقتی امروز ارزش‌‌ها و ضدارزش‌‌ها جای خود را عوض کرده‌اند، ما در شیبی قرار گرفتیم که به سمت انحطاط می‌رویم. من نمی‌‌خواهم تاکتیک دشمن را نادیده بگیریم اما می‌خواهم، بگویم باید ردپای دفاع دشمن را در داخل خودمان جستجو کنیم. امروز توسل به عوام‌فریبی باعث شده که گروهی، عوام را دربرابر فرهیختگان قرار دهند ولی نمی‌دانند کسی که عوام را فریب می‌دهد، روزی خودش نیز فریب عوام را خواهد خورد.

/ 0 نظر / 4 بازدید