چگونگی حمایت تولید در ایران

2-وارداتی که در خدمت صادرات باشد.

3-حمایت از تجارت رسمی وجلوگیری از قاچاق کالا

4-تعییین دقیق تعرفه ها وجلوگیری از افزایش غیر منطقی تعرفه ها که منجر به حرکت تجارت رسمی به تجارت غیر رسمی ونتیجه آن افزایش قاچاق است.

5-جذب سرمایه گذاران خارجی وداخلی

6-حمایت از مصرف کننده برای جلوگیری از بروز انحصار 

7-حمایت از واردات کالاهای سرمایه ای وواسطه ای 0( مواد اولیه و ماشین آلات این نوع واردات می تواند به تولید داخل کمک کند)

8-حمایت از اقدامات حفاظتی و.......ومبارزه با دمپینگ (یا قیمت شکنی که منجر به ضربه زدن به تولید می شود‍‍‍‍)

9-برقراری تعادل و توازن واردات و صادرات  کشور 0به طوری که نسبت آن1 یا ›1

/ 0 نظر / 13 بازدید