چند پیشنهاد برای توانمندسازی تولید در ایران

 جهت توانمندسازی تولید چه باید کرد.
الف- حذف تدریجی درآمدهای نفتی از هزینه‌های جاری دولت که باعث کوچک شدن دولت و بنگاه‌های دولتی خواهد شد. اگر قرار است حمایت‌ها و یارانه‌ها قطع شود، لازم است ابتدا از خود دولت شروع شود و بعد به کلیه بخش‌های اقتصادی سرایت داده شود.
ب- کوچک کردن سهم دولت در اقتصاد: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد افزایش سهم دولت در اقتصاد به میزان بیش از 80 درصد هستیم. بر این اساس اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی، منع سازمان‌های دولتی از سرمایه‌گذاری و دستور کاهش حجم فعالیت شرکت‌های خصولتی و شبه دولتی و وابسته به دولت، توقف فعالیت‌های بنگاهداری بانک‌ها، توقف فعالیت‌های نهادهای نظامی-انتظامی و حمایت از بخش خصوصی در قبال نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تا حذف آنها از اقتصاد بسیار ضروری است.
ج- آزادسازی و شفافیت: لازمه دستیابی به اقتصاد مولد بخش خصوصی، شفافیت، قانون‌گرایی و انتقادپذیری است که خوشبختانه در برنامه‌های دولت نیز بر آنهاتاکید شده است. بنابراین لازم است دولت به وظایف نظارتی خود عمل کرده و از هر گونه دخالت مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کند.
د- تحریم‌های بین‌المللی، تهدیدها و فرصت‌ها: تلاش‌های دولت تدبیر و امید جهت حل مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فضای جدیدی را در اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد که همراه با تهدیدها و فرصت‌های جدید خواهد بود. از طرفی رفع تحریم‌ها باعث خواهد شد که ارتباط ایران با کشورهای خارجی روان‌تر شده و در نتیجه هزینه قیمت تمام شده کاهش یابد؛ از طرفی دسترسی کشور به تکنولوژی‌های روز میسر می‌شود. از طرف دیگر بهبود روابط باعث دسترسی آسان‌تر کشورهای خارجی به بازار داخلی ایران شده و این امر می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کند. بنابراین لازم است دولت و بخش خصوصی جهت عبور از این مرحله با جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای تکنولوژی، بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری بخش خصوصی، جهت استفاده از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها به اهداف مشترک بیندیشند و به صورت منفعلانه حرکت نکنند.
ه- رقابت‌پذیری بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی: درحالی‌که تولیدکنندگان داخلی لازم است با رقبای خارجی رقابت کنند، لازم است شرکای تجاری آنها نیز در این رقابت‌پذیری سهیم شوند، لذا پیشنهاد می‌شود شعب بانک‌های خارجی در کشور جهت رقابت با بانک‌های داخلی ایجاد و همچنین بر اساس مصوبه مجلس جهت رفع انحصار سازمان تامین اجتماعی و ایجاد سازمان‌های تامین اجتماعی خصوصی اقدام شود. ایجاد تامین اجتماعی عمومی توسط دولت نیز گره‌گشا خواهد بود. و-اجرایی کردن قوانین مصوب مجلس: در سال‌های گذشته قوانین متعددی توسط مجلس جهت حمایت از تولید تصویب شده است که متاسفانه اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری، قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، طرح هدفمندسازی یارانه و پرداخت سهم تولید و... از جمله این قوانین است با این شرایط می‌توان گفت هیچ کارآفرینی مایل به دریافت یارانه و حمایت نبوده و صرفا درخواست بهبود فضای کسب‌و‌کار مطابق شرایط رقبای خود را دارد، البته لازمه رقابت سرمایه‌گذاری بر اساس مزیت‌های نسبی هر کشور بوده که خوشبختانه کشور ما از مزیت‌های بسیاری برخوردار بوده که شاید انرژی ارزان کمترین آن است

/ 0 نظر / 28 بازدید