بنویسیم مشکلات اقتصادی بخوانیم فرصتهای از دست رفته ا

 

ما در 20 سال اخیر پس از جنگ بیش از پانصدمیلیارد دلار در آمد نفت داشته ایم که 200 میلیارد دلار  آن به چهار سال اخیرتعلق دارد کشورهائی که فاقد این منابع هستند باید این میزان در آمد را از مالیات تامین کنند که لازمه آن اتخاذ زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری است متاسفانه قدر این نعمت بزرگ با اتخاذ سیاستهای غیر علمی ومتغیردر حال از دست رفتن است.

/ 0 نظر / 12 بازدید