کیفری که به آخرت نمی افتد

پیامبر خدا(ص)  فرمودند: سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می‏‌رسد و به آخرت نمی‏‌افتد: آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم و ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران1.

/ 0 نظر / 5 بازدید