توسعه روستایی

               

     

         در تاریخ 30/1/90 در کارگاه آموزشی توسعه روستاییrural  development  strategies  and  necessities که توسط آقای پروفسور هولگر ماگل در پارک علم وفن آوری استان گیلان‌‌‌‌‌‌  ( ‍‍‍‌‌GSTP‌ ) برگزار شد شرکت نمودم.

آقای هولگر ماگل استاد دانشگاه فنی مونیخ آلمان ویکی از مجریان ومحققان واساتیدبنام بین المللی در حوزه توسعه روستایی می باشد.

مباحث مطرح شده در کارگاه آموزشی عبارتند از:

  • توسعه روستایی چیست.
  • رویکردهای جدید توسعه روستایی.
  • دستاوردهای جدید توسعه روستایی(اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی)
  • رویکردهای موثر درطرح توسعه روستایی
  • مدیریت فرآیندطرح توسعه روستایی(طراحی،برنامه ریزی ،اجرایی، ارزشیابی،..)     

 

....

 

   

   

 

        

در پایان سخنرانی با اعلام 5 سوال از شرکت کنندگان در کارگاه خواسته شد که به صورت کتبی پاسخ دهند

1.چه کسی در رهبری توسعه روستایی میتوانند شریک باشد؟

-WHO SHOULD TAKE THE LEAD

؟DISCUSSION  WITH  WORKSHOP  PARTICIPANTS

2-جگونه همکاری وهماهنگی موثر ازشرکت کنندگان در طرح توسعه روستایی داشته باشیم؟

HOW CAN COORDINATION AND COOPPERATION BETWEEN ALL AUTHORITIES  EFFECTIVElY  HAPPEN?

3- چه کسی  شایسته در اجرای فر آیند برنامه ریزی میباشد؟

WHO IS COMPETENT IN PARTICIPATION AND COMPREHENSIVE  PLANNING  PROCESSES

؟DO WE HAVE PRIVATE

4-NGO  و بخش ها ی خصوصی که می توانند در این طرح شرکت کنند نام ببرید

WHICH  NGO   PRIVATE  SECTOR   ACTORS  CAN  WE   WIN AS PARTNERS?

5-نقش پارک علم وفن آوری گیلان در توسعه روستایی چیست؟

WHAT AREE THE ROLE AND CONTRIBUTION OF GSTP WITHIN RURAL DEVELOPMENT

وسپس به بررسی پاسخها پرداخته شد. وپروفسور اعلام نمود که سفر به ایران تجربه اورا افزوده است او به کشورهای زیادی برای مشاوره مسافرت کرده است ومشاوره چیزی نیست که برای تمام کشورها یکسان در نظر گرفته شودو نیازمندبه تحقیق وبررسی ومشارکت مردمی وبرنامه ریزی یکپارچه وفرابخش  می باشد.

                 

          

                                   

                                             

                        

                                                

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید