تفاوت ما با دیگران

 آلودگی آب، هوا، خاک، صوت و محیط زیست پدیده جدیدی نیست. صنعتی شدن آلودگی های متعدد را با خود همراه داشت. ابتدا هم جوامع غربی با آن مواجه شدند، برای نمونه نزدیک به 60 سال پیش آلودگی هوا در لندن به درجه ای رسید که حدود 400 نفر طی پنج روز کشته شدند و اگرچه جامعه امروز انگلستان صنعتی تر از 60 سال پیش است، اما مشکل حادی به نام آلودگی هوا در لندن دیده نمی شود زیرا انسان اگرچه با پیشرفت صنعتی دچار مشکلات زیست محیطی می شود، اما به همان میزان قدرت هم پیدا می کند که از پس این مشکلات برآید ولی اگر جامعه ای دچار مصائب توسعه صنعتی شود، بدون آنکه از قدرت و توان حل مشکلات آن بهره مند باشد، در این صورت باید شاهد آن باشد که توسعه صنعتی به جای آنکه مردم این جامعه را مرفه تر و خوشحال تر و راضی تر از زندگی کند، مردم را دچار بحران و ناراحتی بیشتر خواهد کرد. این همان وضعیتی است که جامعه ما با آن درگیر است؛ هر روز بیش از پیش شهری می شویم و از انرژی های فسیلی و آلوده کننده استفاده بیشتری می کنیم و تعداد اتومبیل های ما بیشترمی شود اما .آلودگی هوا و انواع و اقسام مشکلات ریز و درشت دیگر فقط وقتی حل میشوند که از هر حیث جامعه ای قدرتمند داشته باشیم. جامعه قوی، جامعه ای است که بر متغیرهای اطرافش نظارت و کنترل داشته باشد. جامعه کشاورزی، جامعه ای قوی محسوب نمیشود به این دلیل که بذر دیم را میپاشد و به امید بارانی می نشیند که آمدن و نیامدنش در اختیار او نیست. اگر کشاورزی دیم داریم، صنعت دیم در دنیا وجود ندارد، ولی نوبر خواهد بود وقتی که مدیریت دیم را تجربه کنیم و به امید باران برای رفع آلودگی هوا بنشینیم. این تفاوت ماست با دیگران.

/ 3 نظر / 9 بازدید
منوچهر

[دست][دست][دست] عالی بود خانم مهندس

مسعود

زندگي كوتاه است، اما بلندترين چيزي است كه در اختيار ما انسانها قرار دارد. (فررد هاند هاين) به روزم (آپم) و منتظرقدمهای سبزتون [گل]

موج اف

سلام افتخار دادین دوباره اومدین [فرشته]