قانون عشق

 

*قانون عشق، گریز از قانون است:*فروغ*

 

وقتی که چشم های کودکانۀ عشق مرا
با دستمال تیرۀ قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید
چیزی نبود. هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم : باید، باید، باید
دیوانه وار دوست بدارم

*قانون عشق،تنهایی است:*سهراب*

و تنهایی من

شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد

و خاصیت عشق این است.

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
وحید زایری

خداوند روح این دو شاعر شوریده را قرین رحمت کند .[گل]

amineh

:)kheili zibaaaaaaaaaaaa bo0o0dan!