قابل توجه مدیران محترم وطنی...

قابل توجه مدیران محترم وطنی...
نام این مرد هاروکا ایشیماتسو است.
گروه اینترنتی قلب من
 

او مدیرعامل ژاپن ایرلاینز است. یکی از ده شرکت خطوط هوایی برتر جهان.
او برای اینکه کارمندان شرکتش اخراج نشوند، حقوق خودش را کاهش داد.
از سال 2007 تابحال، حقوق او حتی کمتر از حقوق خلبان های زیردستش است.

 
گروه اینترنتی قلب من
او با اتوبوس به سر کار می رود.

گروه اینترنتی قلب من

موقع نهار، او مثل بقیه کارمندان در صف کافه تریا می ایستد.

گروه اینترنتی قلب من
 
گروه اینترنتی قلب من

او دفتر کار ندارد. میزش در سالن، کنار بقیه کارمندان است
/ 0 نظر / 4 بازدید