سی وسه پل اصفهان


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929534229.jpg
2- پل بانپو در کره جنوبی به طول 1140 متر (سال ساخت 1982) با 10 هزار لامپ مهتابی
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533238.jpg
3- پل مالدونادو در اروگوئه
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929534613.jpg
4- پل هندرسون به طول 274 متر در سال 2008 در سنگاپور
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533154.jpg
5- پل کانتینانتال یا قاره در پاناما به طول 1052 متر
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929531079.jpg
6- پل ساندیال در کالیفرنیا 700 متر
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929531615.jpg
7- پل اورساند بین دانمارک و سوئد به طول 7845 متر
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929534225.jpg
8- پل پیتونبرگ در هلند
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929532218.jpg
9- پل داوینچی در نروژ
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929534681.jpg
10- پل لنگ کاوی در مالزی

 http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533540.jpg
11- پل میلائو ویادوکت در حنوب فرانسه
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929531322.jpg
12- پل ژی وو پیس نی در روسیه به طول 1.5 کیلومتر
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533359.jpg
13- پل اولی ویرا در برزیل به طول 1.6 کیلومتر
 

 

http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533025.jpg
14- پل هانگ ژو در چین به طول 35 کیلومتر

 

 

http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929531899.jpg
15- تاور بریچ لندن

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533732.jpg
16- سی و سه پل اصفهان

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929532512.jpg
17- پل هفت مایل به طول 10 کیلومتر در فلوریدا
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929531168.jpg
18- پل واسکوداگاما در پرتغال 10 کیلومتر

 http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929533165.jpg
19- پل چنگ یانگ در چین 64 متر
 

 


http://files.tabnak.com/pics/201006/201006270929532201.jpg
20- پونته وی چیو ایتالیا


/ 0 نظر / 26 بازدید