فضای کسب وکار در سال 2014

 آغاز کسب و کار در ایران سخت تر شد
    آغاز کسب و کار از جمله شاخص هایی است که در این ارزیابی مورد بررسی قرار می گیرد. طبق جدیدترین گزارش سال جدید بانک جهانی، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 107 جهان قرار گرفته که نشان دهنده سقوط 20 پله یی این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 87 بوده است. شاخص آغاز کسب و کار بر اساس چهار فاکتور محاسبه می شود: این عوامل عبارتند از، تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار است. بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه اندازی یک کار در ایران به 16 روز افزایش یافته است. هزینه راه اندازی کسب و کار در سال گذشته معادل 3/3 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 1/3 درصد کاهش یافته است. همچنین حداقل سرمایه لازم برای راه اندازی کسب و کار در سال گذشته معادل 5 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری به 4 درصد کاهش داده شده است. تعداد رویه های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز 8 رویه عنوان شده است. با وجود اینکه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی در سال گذشته در رتبه 166 جهان قرار داشت و در گزارش جدید بانک جهانی رتبه 169 را به دست آورده است، اما دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور طی یک سال گذشته تسهیل شده است. تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 16 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 5/319 روز عنوان شده که نسبت به 320 روز سال گذشته اندکی کاهش یافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 3/262 درصد درآمد سرانه به 7/224 درصد کاهش پیدا کرده است. هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها از دیگر شاخص هایی است که مورد ارزیابی قرار می گیرد. ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 169 قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 163 عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 6 پله سقوط کرده است. ثبت دارایی ها، شاخص دیگری است که در این گزارش منتشر شده است. از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 165 در سال گذشته به 168 سقوط کرده است که نزول 3 پله یی را نشان می دهد. سهولت ثبت دارایی ها در ایران نسبت به سال گذشته تغییری چندانی نداشته است. ثبت دارایی ها در ایران در سال گذشته بیش از 36 روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان 36 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی ها در ایران نیز معادل 6/10 درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته که برابر با 5/10 درصد بود، تغییر چندانی نداشته است.
    
    دریافت وام در ایران همچنان سخت است
    رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 86 عنوان شده است که با وجود نزول سه پله یی نسبت به رتبه 83 سال گذشته نشان دهنده وضعیت به نسبت خوب ایران از این لحاظ در جهان است. فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 10 نمره 4 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است: امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 6 نمره 5 برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. اما پوشش ثبت نام بخش عمومی در این زمینه 6/41 درصد و پوشش ثبت نام بخش خصوصی 3/33 درصد تخمین زده شده است. همچنین ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه گذاران از رتبه 150 در سال گذشته به 147 صعود کرده است. این صعود برابر با 3 پله بوده است. در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند، این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می برد. این مدت برای سال گذشته 344 ساعت برآورد شده بود. نرخ کلی مالیات در ایران برابر با 1/44 درصد سود برآورد شده است که در سال گذشته نیز همین میزان بوده است. با وجود عدم تغییر شاخص های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 129 به 139 رسیده و 10 پله سقوط کرده است.
    
    کیفیت تجارت کالادر ایران کاهش یافت
    ایران از نظر کیفیت تجارت کالابا سقوط 10 پله یی در جایگاه 143 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته 153 بوده است. برای صادرات کالادر ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که تعداد این مدارک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران 25 روز زمان می برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر تغییری نکرده و 1470 دلار باقی مانده است. برای واردات کالااز طریق مرزهای ایران نیز به 10 مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش سال گذشته برابر با 8 مورد بوده است. رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین المللی 2 پله صعود کرده است. ایران از این لحاظ در گزارش سال گذشته در رتبه 53 قرار داشت که امسال به 51 کاهش یافته است. تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 39 مرحله است که این مراحل در گزارش امسال به 51 مرحله افزایش یافته است. همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.
    
    5/4 سال، میانگین زمان تعطیلی هر کارگاه اقتصادی در ایران
    رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 129 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 126 بوده است. هر کارگاه اقتصادی در ایران 5/4 سال زمان می برد تا تعطیل شود. این مدت نسبت به سال گذشته نیز تغییر نکرده است. نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی نیز از 1/23 درصد به 4/22 درصد کاهش یافته است.
    

/ 0 نظر / 77 بازدید