ایران ای سرای امید...

ارسالی: آقای حمید رضا ابراهیمی(با تشکر)

ایران ای سرای امید...

 

(هوشنگ ابتهاج)

در زندان جمهوری اسلامی بودم و با یک هموطن  همبندترانۀ " ایران ای سرای امید " از بلندگوی زندان پخش شدتا که شنیدم زدم زیر گریه!همبندم گفت :چرا گریه می کنی؟گفتم : شاعر این ترانه منم

 

/ 0 نظر / 87 بازدید