تمرین مدارا

«نزدیک به صد و پنجاه سال است که جامعه‌ی ما، از یک سو درگیر با سنت و نو مانده است، و از سوی دیگر، به تقابل فرهنگ‌های خودی و غیر خودی گرفتار است؛ و دوران ِ بحرانی ِ گذار ِ خود را می‌گذراند. پس ناگزیر است برخورد آگاهانه و سنجیده‌ای با این درگیری و گرفتاری، و علل و عوامل آن داشته باشد. یعنی باید به بازخوانی همه‌جانبه‌ی فرهنگ، در کلاف به‌هم‌‌پیچیده‌ی روابط فرهنگی جهانی، و نقد سنت و معرفت تاریخی خود بپردازد. چیستی ِ خود را بشناسد. مبانی ”هویت“ یا ”بی‌هویتی“ خود را درک کند.»

باز خوانی فرهنگ:

بازخوانی فرهنگ همچنان که تمرین انتقاد است، تمرین مدارا نیز هست، گسترش ذهنیت انتقادی و افزایش تحمل در برابر اندیشه ها و عقاید دیگران، دو روی یک سکه اند
اگر انتقاد از «دیگری» مستلزم مدارا با «دیگری ست»، نقد «خویش» مبتنی بر تحمل در «خویش» است...
 «گفت و شنید با خویش، روی دیگر گفت و شنید با دیگری ست این دو، هم در گرو نهادینه شدن مدارایند؛ و هم زمینه و عاملی برای نهادینه شدن اند. گفت و شنید یک رابطه است. و دو سوی رابطه در نقد نظر، مکمل و تصحیح کننده ی همند. زیرا برقرار ماندن رابطه، در گرو تفاهم در تفاوت ها، و مدارا در اختلاف هاست. از این رو اساس گفت و شنید بر امکان درک حضور دیگری استوار است. درک حضور دیگری نیز مبتنی بر درک و پذیرش حق برابر اندیشگی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... برای دیگری ست.»
«آزادی و بسط تفکر انتقادی و نهادی شدن مدارا، بهایی دارد که باید پرداخت. کسانی که گمان می کنند همیشه حرفی می زنند یا باید حرفی بزنندکه مو لای درزش نرود، یا کسانی که می پندارند عامل حقیقت مطلق اند، یا همواره باید حقیقت مطلق را بگویند، یا آنهایی که با توهم آشفته شدن ذهن جامعه، از فتح باب در باره ی هر مسأله ای که به انسان و جامعه و جهان مربوط است بیمناکند، خواسته یا نا خواسته، هیمه ی استبداد می شوند. به همین سبب نیز یا غالبا خاموش می مانند، و در نتیجه بر ستم و زور و فساد و جهل و ... چشم می پوشند؛ یا «دیگری» را به خاموشی فرا می خوانند یا وا می دارند، در نتیجه خود عامل ستم و زور و فساد و جهل اند: اینان سرانجام نیز بی تاب می شوند، و از کوره به در می روند، و به خطاب و تحکم و تهدید می گرایند، و به منع و حذف می پردازند. اما گفت و شنید هر چند توان بر، و وقت گیر هم باشد، عامل رشد تفکر انتقادی و اعتلای فرهنگ است، زیرا از جنس آزادی و مداراست.»

/ 3 نظر / 12 بازدید
داریوش

سلام . خوبید؟ شما هم از اسم بلند وبلاگ خسته شدید؟ - آیا می خواهید نام دامنه شما به یاد همه باقی بماند ؟ - آیا نام وبلاگتان بلند است؟ - آیا نام دلخواهتان در سرویس پرشین بلاگ / میهن بلاگ / بلاگفا قبلا ثبت شده ؟ پس یک دامنه رایگان را امروز با نام دلخواه خود ثبت کنید !

Saman

_---||."__" سلام . خوبید؟ شما هم از اسم بلند وبلاگ خسته شدید؟ - آیا می خواهید نام دامنه شما به یاد همه باقی بماند ؟ - آیا نام وبلاگتان بلند است؟ - آیا نام دلخواهتان در سرویس پرشین بلاگ / میهن بلاگ / بلاگفا قبلا ثبت شده ؟ پس یک دامنه رایگان را امروز با نام دلخواه خود ثبت کنید ! ,:-:::