درد

درد من حصار برکه نیست
درد زیستن با ماهیانی ست

که فکر دریا به ذهنشان

خطور نکرده است
        دکتر شریعتی
/ 2 نظر / 7 بازدید
افسانه

سلام این جمله خیلی پر محتواست.[گل]